Arbeidsavtalen beskriver arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter, og skal alltid inneholde opplysninger om: Hvem som har inngått avtalen, arbeidsplassen, beskrivelse av arbeidet eller stillingen, tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse, forventet varighet hvis arbeidet er midlertidig, rett til ferie og feriepenger, prøvetid hvis dette er avtalt, oppsigelsesfrister, lønn, lengde og plassering av arbeidstiden, pauser og eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Arbeidsgiver skal lage et utkast til arbeidsavtale snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet startet.