De går gjennom rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker, med

sikte på å avklare årsaker og om mulig foreslå tiltak for å hindre dette i fremtiden.