Gode samarbeidsevner er viktig for et trivelig arbeidsmiljø med dine kolleger. I Norge ønsker vi at hver enkelt tar ansvar for sine arbeidsoppgaver, men også tar ansvar for fellesskapet og hjelper kolleger når det trengs. Det er viktig at du er pliktoppfyllende og respekterer de instrukser som blir gitt.

Du vil motta informasjon og opplæring, og det er vuktig at du spør til forstår dette.  Det er viktig at du ikke later som du forstår, men heller spør en ekstra gang. Det finnes mange kvinnelige ledere, og det vises naturligvis like stor respekt for dem som for mannlige ledere. Godt humør og humor er viktig for trivsel på arbeidsplassen.