Hvis du er EØS-borger og ønsker å oppholde deg i Norge i mer enn tre måneder, må du ha et oppholdsgrunnlag og du må registrere deg hos politiet. Du må ha gyldig identitetskort eller pass, og for øvrig dokumentere at du ikke kommer til å være en byrde for offentlige velferdsordninger.

Dersom du er arbeidstaker fra Bulgaria eller Romania og ikke har hatt oppholdstillatelse i Norge de siste 12 månedene, gjelder det imidlertid egne overgangsregler. Da må du søke om oppholdstillatelse. For borgere av Bulgaria eller Romania som ikke skal være arbeidstaker i Norge, gjelder de samme reglene som for borgere fra andre EØS-land. De kan fritt reise inn i Norge, og plikter å registrere seg senest tre måneder etter innreise. Les mer om overgangsregler.

For EØS-borgere og deres familiemedlemmer er det gitt en utvidet og enklere adgang til å ta opphold og arbeid i Norge som følge av EØS-avtalen. Utlendinger som bor i Norge og har bosettingstillatelse, har rett til opphold. De har også generell adgang til å arbeide og drive ervervsvirksomhet i hele landet uten tidsbegrensning. De trenger derfor ingen ny tillatelse når de skal etablere og drive ervervsvirksomhet. Utlendinger som ikke bor i Norge, men som ønsker å komme til landet for å ta arbeid eller etablere og drive næringsvirksomhet, må som hovedregel søke norske myndigheter om arbeidstillatelse fra utlandet og kan ikke reise inn i landet før slik tillatelse er gitt.

NB! Det er viktig at du møter fysisk ved ditt lokale politikontor dagen etter at du har registrert deg på nettet.

 

Registrering hos Politiet

Registrering gjøres hos politiet, eller ved et servicesenter for utenlandske arbeidstakere. De som oppfyller vilkårene for registrering – i hovedsak de samme som etter dagens ordning med oppholdstillatelser – vil motta et registreringsbevis i stedet for en oppholdstillatelse. Registreringsbeviset gjelder for en ubegrenset periode og trenger derfor ikke å fornyes.

– Den nye ordningen medfører en raskere saksbehandling og enklere rutiner for EØS-borgere som vil jobbe og oppholde seg i Norge, sier Børresen.

De som skal registrere seg er EØS-borgere som er

  • arbeidstakere
  • selvstendig næringsdrivende
  • studenter
  • tjenesteytere
  • har tilstrekkelige midler
  • familiemedlem og EØS-borger selv