Vær oppmerksom på at

  • dersom du ved innreisen eller senere ikke lenger oppfyller vilkårene for å bruke utlandsregistrert kjøretøy i Norge, må bruken av kjøretøyet straks opphøre. Ta umiddelbart kontakt med Tollvesenet
  • kjøretøyet ikke kan brukes til ervervsmessig transport av personer eller varer i Norge
  • med bruk menes all form for disponering av kjøretøyet

Er du usikker på om du kan bruke et utenlandsregistrert kjøretøy i Norge, må du kontakte Tollvesenet på telefon 03012.

Ved mer info se på linkene ned

 

Midlertidig opphold

Har du et midlertidig opphold i Norge, kan du på nærmere bestemte vilkår bruke utenlandsregistrert kjøretøy i inntil to år.

For at oppholdet ditt skal regnes som midlertidig kan du ikke ha oppholdt deg eller vært folkeregistrert i Norge i mer enn 365 dager i løpet av de to siste årene før innreisetidspunktet.

 

Midlertidig opphold i inntil ett år

Skal du oppholde deg i Norge i inntil ett år, kan du ta med deg og bruke utenlandsregistrert kjøretøy uten å søke Tollvesenet. Du må til enhver tid kunne dokumentere at oppholdet ikke skal overstige ett år fra innreisetidspunktet.

 

Midlertidig opphold i inntil to år

Dersom du kan dokumentere at oppholdet ikke blir mer enn to år, kan du søke om midlertidig kjøretillatelse for det andre året. Søknaden må sendes tollregionen innen ett år regnet fra ditt innreisetidspunkt.

Ved mer info se på linkene nede

Flytte til Norge med bil

Du kan ikke innføre kjøretøy avgiftsfritt til Norge i forbindelse med flytting fra utlandet.

Dette gjelder uavhengig av statsborgerskap og hvor du flytter fra.Du kan imidlertid søke om å få midlertidig kjøretillatelse for utenlandsregistrert kjøretøy i inntil 14 dager i forbindelse med flytting til og fra Norge. Flyttingen må du kunne dokumentere i form av en flytteattest, arbeidskontrakt eller annen relevant dokumentasjon.

Ved mer info se på linkene ned

Kjøp og salg

Råd kan fine under linkene ned.

Kan kjøpe og selge biler på:

www.Finn.no.

Lokale forhandlerer.

Ved å finne annonser i avisa.

Førerkort

Har du flyttet til Norge fra et annet EØS-land?

Da trenger du ikke å bytte til norsk førerkort for å kunne fortsette kjøringen i Norge hvis førerkortet fortsatt er gyldig.

Førerkortet har stort sett samme gyldighet i Norge som i det landet hvor det er utstedt. Du er imidlertid underlagt norske helsekrav og gyldighetsperiode for førerkortklassene.

Derfor bør du kontakte en trafikkstasjon for å få vite nøyaktig hvilke førerrettigheter du har. Alternativt til å beholde ditt førerkort, kan du få direkte innbytte til norsk førerkort.

Ved mer info se på linkene ned og

http://www.vegvesen.no/en/Home

Relaterte linker