Ta kontakt med arbeidsgiver for å høre hva som tilbys. Vær forberedt på despositum.

I Norge har vi ulike typer bofelleskap, hybler, leiligheter og enebolig. Du kan enten leie eller kjøpe hus.

I forbindelse med bolig er det ulike kommunaleavigifter som må betales til staten og kommunen.

I mange tilfeller er disse avgiftene inkludert i leien du betaler til huseier. Er du huseier må du betale disse avgiftene selv. Hvilke dette er og hva det koster finner du på kommunens hjemmeside via lenkene under.

Når en leiser hus i Norge skal det skrives en leiekontrakt mellom utleier og deg som leietaker. Etter endt leieforhold skal blant annet huset leveres tilbake i samme stand som du overtok og det er veldig ofte krav om rundvask etter bruk.

Kjøp av bolig

Ønsker du å kjøpe hus i Norge finnes flere eiendomsmeglere. Banken kan i mange tilfeller hjepe deg med dette. I forbindelse med boliglån i bank kreves egenkapital.