Please note that the

  • If so, enter the journey or later no longer meets the criteria for using utlandet registered vehicles in Norway, the use of the vehicle must immediately cease. Take immediately contact Customs
  • the vehicle cannot be used for commercial transportation of people or goods in Norway
  • with the use we mean all types of disposal of the vehicle

Are you not sure if you can use a utenlandsregistrert vehicle in Norway, you must contact the customs service on the telephone 03012.

By more info look at the links down

Temporary residence

Do you have a temporary residence in Norway, you can on the specific terms and conditions to use utenlandsregistrert vehicle for up to two years.

Temporary stay of up to one year

Are you going to stay in Norway for up to one year, you can take with you and use the utenlandsregistrert vehicle without seeking customs service. You must at all times be able to demonstrate that the stay should not exceed one year from the entry point.

Temporary residence for up to two years

If you can document that your stay will not be more than two years, you can apply for a temporary driving permit for the second year. The application must be submitted toll region within one year the rain from your entry point.

By more info look at the links down

 

Move to Norway by car

You cannot introduce vehicle free of charge to Norway in connection with the relocation from abroad.

This is true regardless of the citizenship and where you are moving from.

Kjøp og salg

Råd kan fine under linkene ned.

Kan kjøpe og selge biler på:

www.Finn.no.

Lokale forhandlerer.

Ved å finne annonser i avisa.

Førerkort

Har du flyttet til Norge fra et annet EØS-land?

Da trenger du ikke å bytte til norsk førerkort for å kunne fortsette kjøringen i Norge hvis førerkortet fortsatt er gyldig.

Førerkortet har stort sett samme gyldighet i Norge som i det landet hvor det er utstedt. Du er imidlertid underlagt norske helsekrav og gyldighetsperiode for førerkortklassene.

Derfor bør du kontakte en trafikkstasjon for å få vite nøyaktig hvilke førerrettigheter du har. Alternativt til å beholde ditt førerkort, kan du få direkte innbytte til norsk førerkort.

Ved mer info se på linkene ned og

http://www.vegvesen.no/en/Home

Related links