Arbeidsklær og verneutstyr for du utdelt på arbeidsplassen. Garderobe og sanitærforhold er i tilknytning til produksjonslokalene. Røyking er kun tillatt ute på anvist plass utenfor arbeidslokalene.