Gir råd og veiledning til familier med funksjonshemmede barn Yter tjenester som: avlastning, støttekontakt og omsorgslønn i situasjoner som er krevende f.eks familiemedlemmer som har omfattende funksjonsnedsettelser Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kan organiseres i hjemmet, ved behov for hjelp til særlig tyngende omsorgsoppgaver. Alle tjenestene er gratis.