Med helse menes fravær av sykdom samt fysisk, psykisk og sosial velvære.

Helse retter seg også mot den øvrig befolkningen i forhold til at bedriften ikke forurenser det ytre miljø. WHO’s definisjon av helse er: “Ved helse må forstås at et menneske ikke bare er fri for sykdom, men at det nyter fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære. I det daglige arbeidet har fokus på trivsel og tiltak som kan redusere sykefraværet. Spesielt arbeides det med individuell oppfølging av sykefravær.

Arbeidsplassene har også egen bedriftshelsetjeneste som kan benyttes av arbeidstakerne.

©2024 NYDBP.NO, Din BemanningsPartner

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?