Salmonellatest godtas fra hjemmelandet og Norge. Det er nødvendig å bekjempe salmonella i alle ledd i næringskjeden. En viktig del av dette arbeidet er kontroll med fôr og fôrråvarer. Flere salmonellautbrudd hos mennesker i andre land har blitt sporet tilbake til produkter fra dyr som har fått salmonella-forurenset fôr. Det har vist seg at fôrråvarer, spesielt importerte, i mange tilfeller er forurenset med salmonellabakterier. Dette stiller store krav til norsk fôrindustri. Dessverre viser erfaring at salmonellaforurensing i fabrikker kan være både vanskelig og kostbart å bekjempe.

Se under for eget egenmeldingsskjema for helse.

Fra en enkelte land kreves det en tuberkulosetest. Arbeidstakere fra disse landene vil få brev fra det lokale sykehuset med innkalling for å ta røntgenbilder.