Mer info på forkjellige språk finner du her:

http://www.nyinorge.no/no/Ny-i-Norge/Helse/Helsetjenester/Egenandelfrikort/

Barn under 16 år betaler ingen egenandel, men medisin som ikke er på blå resept må betales. Ved medisin på blå resept, betales kun en egenandel.

Ved henvisning til lege/sykehus i Trondheim eller på Orkanger, skal helsebussen som går hver morgen kl 07.00 benyttes. Helsebussen skal ha beskjed dagen i forveien (ring 05515), og du betaler bare egenandel. I akutte situasjoner, bestilles drosje gjennom legekontoret. Egenandel for drosje skal også betales.

MER INFO FINNER DU HER: http://www.helfo.no/privatperson/frikort/Sider/default.aspx HUSK Å FYLLE OPP SKJEMA FOR PASIENTREISER!

Når det gjelder undersøkelser for TUB, vil tilflyttere bli tilskrevet automatisk av lensmann og melding går til legekontoret. Legene følger opp med bestilling av røntgen ved Orkdal sykehus. Det er meget viktig at tilflytter oppgir korrekt adresse og navn på event. leietaker, slik at legen når frem til rette vedkommende. http://www.pasientreiser.no Hva er en europeisk helsetrygdkort? https://tjenester.nav.no/helsetrygdkort/forside.do Du kan velge\ bytte fastlegen din selv: http://www.helfo.no/privatperson/fastlegeordningen/Sider/default.aspx