En fyldig beskrivelse av dette finner du ved å gå gjennom artiklene under formelle krav.
Kort oppsummert er gjennomføringen slik:

 

1 – Jobb (arbeidskontrakt med bedrift)

Søknadsskjema

2 – Politi (arbeidstillatelse i Norge)

Bestemmelser om arbeidstillatelse og søknadsskjema
3 – Skattekontor (personnummer/skattekort)

Slik får du D-nummer og skattekort i Norge
4 – Bank (norsk bankkonto)
Lønnskonto i norsk bank 

 

Se også alle formell krav som stilles under menyen ” Formelle krav”