Lønnen får du utbetalt på en bankkonto. For å få opprettet en bankkonto, må man underskrive en kontoavtale og vise godkjent legitimasjon (pass) når man møter opp i banken.

I Norge har alle rett til å opprette innskuddskonto i banken og å benytte bankenes betalingssystem. For personer som mottar lønn, vil det som regel være nødvendig å opprette en lønns- og brukskonto som lønnen kan settes inn på.

Lokale banks and Nasjonal bank:

Nordea

Sparebanke 1

DNB – Post Bank