Arbeidsmiljøet er summen av de faktorer som påvirker arbeidstakeren fysisk, psykisk og

sosialt i positiv eller negativ retning. Med ytre miljø vil dette bety å ta ansvar for å forebygge mot forurensning (utslipp) fra bedriftens virksomhet til luft, vann og jord.