BRANN

Sørg for å varsle andre i huset. Varsle brannvesenet på 110. Prøv å slokke brannen, men risiker ikke liv og helse. Orienter brannvesenet når de kommer, gi beskjed hvis det er noen som ikke har kommet seg ut.

POLITI

Ved kriminelle handlinger der det er fare for liv, bevisforspillelse eller andre henvendelser som ikke kan vente, ring Politiets nødtelefon på 112.

ØYEBLIKKELIG HJELP

Tilkall hjelp på 113. Sikre skadestedet og de skadede. Gi livreddende førstehjelp.