Kommunen skal gi utlendinger opplæring i norsk (250 timer) og samfunnskunnskap (50 timer), til sammen 300 timer. Opplæringen i samfunnskunnskap skal gis på et språk som deltakeren forstår. Norskundervisningen skal gis på norsk. Ordningen skal gi utlendinger mulighet til å delta i arbeidslivet. Gjennomført opplæring er en forutsetning for å få bosettingstillatelse (varig opphold) og statsborgerskap.

Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta. Planen skal ta utgangspunkt i den enkeltes opplæringsbehov. Deltakere som har rett til gratis opplæring skal få tilbud om ytterligere gratis opplæring i norsk (i inntil 2 700 timer) dersom det er behov for det. Kommunen kan kreve at det blir gjennomført tester for å fastslå om det er behov for opplæring ut over 300 timer.

Voksenopplæringa norsk for arbeidsinnvandrere nivå 1, nivå 2 og nivå 3 .