Alle som er registrert bosatt i Norge har et ellevesifret fødselsnummer som identifiserer dem. Hvem kan få tildelt fødselsnummer? Alle som blir født i Norge. Alle som innvandrer til Norge. Norske borgere født i utlandet som trenger pass. Hvis foreldrene ikke er registrert bosatt i Norge, vil barnet likevel få et norsk fødselsnummer. Foreldrene må da selv ta kontakt med det lokale skattekontoret for å melde navn og for å få en fødselsattest på barnet. Fødselsnummeret består av 11 siffer og brukes for å identifisere deg. Der vilkårene for fødselsnummertildeling ikke er oppfylt kan D-nummer tildeles. Privatpersoner, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, organisasjoner etc. kan ikke rekvirere D-nummer selv. De må henvende seg til en godkjent rekvirent ut fra hvilket behov de har.

Skal Skatteetaten rekvirere D-nummer for deg, må du møte opp personlig på skattekontoret. D-nummer tildeles til personer som ikke er bosatt i Norge, men som vil oppholde seg i Norge under 6 måneder.

Flytter du fra utlandet til Norge, må du møte opp personlig på et skattekontor innen 8 dager etter du har ankommet. Du må vise pass og eventuelt oppholdstillatelse.

 

Alle som flytter til Norge fra utlandet, uansett alder og statsborgerskap, og som har til hensikt å oppholde seg i landet i minst 6 måneder, må melde flytting:

  • Du må fylle ut “Melding om flytting fra utlandet”, ta med utfylt skjema og møte personlig på hvilket som helst skattekontor for å melde flytting til Norge innen 8 dager etter du har ankommet Norge
  • Når du møter opp på skattekontoret må du ha med pass eller annen legitimasjon som viser statsborgerskap. Det må være bilde av deg på legitimasjonen.

 

  • Personer som trenger oppholdstillatelse for å kunne oppholde seg i Norge, må vise denne for skattekontoret. Tillatelsen må være for minst 6 måneder.
  • Fødselsnummeret tildeles etter at flyttemeldingen er godkjent og flyttingen registrert av skattekontoret.
  • Flytting fra andre land til Norge betegnes som innvandring.