I Norge er det to ulike valg. Stortingsvalg – avholdes hvert fjerde år. Alle personer som fyller 18 år i valgåret og har norsk statsborgerskap, har stemmerett ved Stortingsvalg. Kommunestyre- og fylkestingvalg (kalles også lokalvalg) – avholdes hvert fjerde år.

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingvalg dersom

Du fyller 18 år valgåret og har norsk statsborgerskap. Du er statsborger fra et land utenfor Norden og har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Du er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

Det er to år mellom stortings- og lokalvalg.

Offisielt navn: Kongeriket Norge

Hovedstad: Oslo

Innbyggertall: 4 953 000 (pr 01.07.2011)

Areal (km²): 385 199

Nasjonaldag: 17. mai (grunnlovsdag)

Valuta: Norske kroner (NOK) (1 kr = 100 øre)

 

Protestantisk kristendom (statskirke med kongen som kirkens overhode).

Sentralstat som består av 19 fylker, som igjen er inndelt i 430 kommuner. Den største kommunen er Oslo. Norge har to særstatusområder, Svalbard og Jan Mayen.

Norsk (bokmål og nynorsk). Samisk er likestilt med norsk i noen kommuner i fylkene Troms og Finnmark. I Norge har dialekt en høyere status enn i mange andre land. Det finnes ikke et normert talemål, og de fleste bruker dialekt i både privat og offentlig sammenheng. Bruken av ens egen dialekt er akseptert både på fjernsyn, på radio og i politikken. Dialektene i Norge varierer når det gjelder uttale, grammatikk og ordforråd, men er stort sett innbyrdes forståelige.

Klimaet ved kysten av Norge er preget av nærheten til havet, noe som gir milde vintre og relativt kjølige somre. I innlandet er temperaturen mer direkte påvirket av sol, og her får man derfor varme somre og kalde vintre.
Kilde: Meteorologisk institutt