Det er egne rutiner for hva som skjer når fisk havner på gulvet.

Det er også regler for hygiene av kniver og vask av verneutstyr.

Fabrikklokalene og maskiner vaskes og desinfiseres hver natt etter endt produksjon.