Samtaler/støttesamtaler med og uten henvisning fra lege Samarbeid med skolehelsetjenesten gjennom Kontakten – et møtested for sosialt samvær, fysisk aktivitet, veiledning og aktivisering KiD – kurs i depresjonsmestring\sinnemestring Kognitiv behandling – en metode for å forandre tanker, følelser og atferd ved bruk av ulike teknikker Kriseteam Lysbehandling mot vinterdepresjoner Voksenklubben – et møtested for sosial samvær, fysisk aktivitet, veiledningog aktivisering.

Alle tjenestene er gratis.