Eksempler på sikkerhetsutstyr er; øreklokker, vernehansker, vernesko, hjelm og flytevest.

Avvik i bruk av verneutstyr vil føre til advarsel, og gjentatte avvik kan føre til oppsigelse.