Alle som arbeider i Norge må ha skattekort. Skattekortet viser hvor mye skatt arbeidsgiver skal trekke før lønnen utbetales til deg. Skattekortet skal du levere til din arbeidsgiver. Du får skattekort fra et lokalt skattekontor dersom du har norsk arbeidsgiver. Vær klar over at skattekort fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker blir sendt til arbeidsgiveren din, og at arbeidsgiveren skal gi del to av skattekortet videre til deg.

Utenlandske statsborgere må møte på skattekontoret og legitimere seg før de kan få utskrevet skattekort. Utenlandske statsborgere må legge frem gyldig pass eller annet identitetsdokument som er godkjent som reisedokument innen EU.