Through the workplace and Resource Center, there is a field of education within, among others, aquaculture and industrial food production. This education along with practice in the work place giving certificate.

Utdanninger og yrker for deg som er interessert i fiskeri og havbruk | utdanning.no

­

 • Utdanning Videregående

  Akvakulturfag

  Du lærer å utvikle og drifte et akvakulturanlegg, og får forståelse for sammenhenger mellom produksjon, natur, teknologi og menneskelig aktivitet.

 • Yrke

  Sløying av fisk

  Fabrikksjef, fiske

  Som fabrikksjef har du det øverste ansvaret for fiskeproduksjonen ombord på fiskefartøy.

 • Yrke

  Oppskjæring av fisk

  Fagarbeider sjømatproduksjon

  Fagarbeidere innen sjømatproduksjon fremstiller sjømatprodukter, ofte helt frem til ferdig produkt.

 • Yrke

  Fiskeredskap

  Fagoperatør i fiskeredskapsfaget

  En fagoperatør i fiskeredskapsfaget produserer og utvikler fiskeredskaper som brukes på alle typer fiskebåter.

 • Utdanning Videregående

  Fiske og fangst

  Du får kompetanse innen håndtering av fartøy, redskap og fangst.

 • Utdanning Universitet og høgskole

  Fiske og havbruk

  Utdanninger innen fiskeri- og havbruk gir kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i næringen. Utdanningene omfatter blant annet fiskeri, oppdrett og marin bioteknologi.

 • Yrke

  Fiskehelsebiolog sjekker liten fisk

  Fiskehelsebiolog

  Som fiskehelsebiolog behandler du sykdommer hos fisk og andre organismer under vann.

 • Yrke

  Fiskeoppdretter

  Som fiskeoppdretter har du ansvaret for den daglige driften av et oppdrettsanlegg.

 • Yrke

  Fiskere

  Fisker

  Fiskere driver med fangst av fisk. Arbeidet foregår på både små og store båter.

 • Utdanning Videregående

  Industritekstilfaget, fiskeredskap

  Du får grunnlag for videreføring av gamle fiskeredskapstradisjoner og utvikling av nye produkt og metoder.

 • Yrke

  Kystskipperen på brua

  Kystskipper

  Kystskippere har det overordnede ansvaret over mindre båter.

 • Utdanning Universitet og høgskole

  Marin- og ferskvannsbiologi

  Du får bred kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i fiskeri- og havbruksnæringen. Du kan velge fag som akvakultur, næringsmiddelteknologi, fiskeri og havbruk.

 • Yrke

  Matrosen på arbeid

  Matros

  Matroser jobber med vedlikehold, lasting og vakthold på båter.

 • Utdanning Videregående

  Matrosfag

  Du får for operativ drift, laste- og lossearbeid og vedlikehold på skip og flytende installasjoner.

 • Yrke

  Fiskebåt

  Nettmann

  Nettmannen er arbeidsleder på et fiskefartøy og har ansvar for at utstyret er i god stand.

 • Yrke

  Produktutvikler fiskefôr

  Som produktutvikler av fiskefôr jobber du for å lage best mulig fôr til fisk.

 • Yrke

  Kvinne som kjøper fisk av en mannlig fiskehandler

  Sjømathandler

  Sjømathandleren selger og bearbeider sjømat, og gir tips om tilberedning av sjømat til kunder.

 • Utdanning Videregående

  Sjømatproduksjon

  Du får grunnlag for yrkesutøving innen mottak, videreforedling og omsettelse av sjømat.

 • Yrke

  Tråler på åpent hav

  Skipper på fiskefartøy

  Skipperen er sjefen på et fiskefartøy, og har gode kunnskaper om navigasjon og bruk av høyteknologisk fiskeletingsutstyr.

©2024 NYDBP.NO, Din BemanningsPartner

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?