E-læringskurset «Sjømathygiene» fra FHL sikrer nødvendig teoretisk kunnskap om grunnleggende hygiene i en sjømatbedrift og omhandler trygg mat, produksjonshygiene, personlig hygiene, utstyrshygiene og regelverk.

Hygieneregelverket stiller krav om at alle som jobber i sjømatindustrien skal ha nødvendig forståelse og kunnskap om næringsmiddelhygiene som 2264-200kreves for deres arbeidsoppgaver. Bedriftslederen er ansvarlig for at alle ansatte får nødvendig opplæring, skriver FHL i en pressemelding.

– E-læringskurset «Sjømathygiene» fra FHL sikrer nødvendig teoretisk kunnskap om grunnleggende hygiene i en sjømatbedrift og omhandler trygg mat, produksjonshygiene, personlig hygiene, utstyrshygiene og regelverk. I tillegg må de ansatte få innføring i bedriftens rutiner og praksis på stedet, skriver FHL i pressemeldingen.

Kurset kan brukes av alle typer bedrifter innen hvitfisk, pelagisk fisk og laksefisk.

Variasjon i virksomhet, skiftarbeid og fleksibel bemanning kan imidlertid være en utfordring i gjennomføring av slik opplæring. Ved bruk av «Sjømathygiene» kan opplæringen organiseres svært fleksibelt, da kurset kan tas både individuelt og eventuelt i kombinasjon med gruppeundervisning. Gjennomføring, framdrift og testresultater loggføres automatisk.

E-læringskurset finnes i norsk og engelsk versjon. I tillegg kan eksamen også tas på latvisk, litauisk, polsk og russisk.

Kursene inneholder fagstoff med videoer, tale, bilder, oppgaver, tester og eksamen. Stoffet egner seg for alle som jobber i sjømatindustrien, og som oppslagsverk for bransjen. Kurset kan deles opp og tas når det passer, og så ofte en vil. Etter bestått eksamen kan det skrives ut et kursbevis som dokumenterer kompetansen.

Kurset er utviklet av Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening i samarbeid med DataPower Learning AS. FHL er ansvarlig for det faglige innholdet, mens DPL forestår teknisk drift, salg og distribusjon.

BESTIL
Image courtesy of cristian | NYDBP.NO

E-læringskurset «Sjømathygiene» fra FHL sikrer nødvendig teoretisk kunnskap om grunnleggende hygiene i en sjømatbedrift og omhandler trygg mat, produksjonshygiene, personlig hygiene, utstyrshygiene og regelverk.

Hygieneregelverket stiller krav om at alle som jobber i sjømatindustrien skal ha nødvendig forståelse og kunnskap om næringsmiddelhygiene som 2264-200kreves for deres arbeidsoppgaver. Bedriftslederen er ansvarlig for at alle ansatte får nødvendig opplæring, skriver FHL i en pressemelding.

– E-læringskurset «Sjømathygiene» fra FHL sikrer nødvendig teoretisk kunnskap om grunnleggende hygiene i en sjømatbedrift og omhandler trygg mat, produksjonshygiene, personlig hygiene, utstyrshygiene og regelverk. I tillegg må de ansatte få innføring i bedriftens rutiner og praksis på stedet, skriver FHL i pressemeldingen.

Kurset kan brukes av alle typer bedrifter innen hvitfisk, pelagisk fisk og laksefisk.

Variasjon i virksomhet, skiftarbeid og fleksibel bemanning kan imidlertid være en utfordring i gjennomføring av slik opplæring. Ved bruk av «Sjømathygiene» kan opplæringen organiseres svært fleksibelt, da kurset kan tas både individuelt og eventuelt i kombinasjon med gruppeundervisning. Gjennomføring, framdrift og testresultater loggføres automatisk.

E-læringskurset finnes i norsk og engelsk versjon. I tillegg kan eksamen også tas på latvisk, litauisk, polsk og russisk.

Kursene inneholder fagstoff med videoer, tale, bilder, oppgaver, tester og eksamen. Stoffet egner seg for alle som jobber i sjømatindustrien, og som oppslagsverk for bransjen. Kurset kan deles opp og tas når det passer, og så ofte en vil. Etter bestått eksamen kan det skrives ut et kursbevis som dokumenterer kompetansen.

Kurset er utviklet av Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening i samarbeid med DataPower Learning AS. FHL er ansvarlig for det faglige innholdet, mens DPL forestår teknisk drift, salg og distribusjon.

BESTIL
Image courtesy of cristian | NYDBP.NO

©2024 NYDBP.NO, Din BemanningsPartner

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?