Verneombud har rett til å stanse arbeidet umiddelbart hvis arbeidernes liv eller helse er i fare.